Få kontroll på Elkontrollen!

Enkelt – men viktig!

Skal du selge bustad eller fritidsbustad/hytte, er det eit krav om at tilstanden på det elektriske anlegget er dokumentert. Også for din eigen sikkerhet bør du få kontrollert det elektriske anlegget, om du skal selge eller ikkje. Her tar vi deg gjennom det du trenger å vite.

Kva er ein elkontroll?

Reduser strømforbruket – få 35% av investeringa tilbake

Det elektriske anlegget i bustaden skal no kunne dokumenterast, etter den nye avhendingslova. Om du ikkje har denne dokumentasjonen bør du få gjennomført ein elkontroll. Elkontroll er eit ord som har vært mykje prata om den siste tida – men kva er det egentlig?

Kva inngår i ein elkontroll?

Omfanget av kontrollen varierer ut ifra boligens størrelse, byggeår og generelt vedlikehold av det elektriske anlegget. Dette er de viktigste punktene som inngår i en Elkontroll:

  • Vi utfører isolasjonsmåling av heile el-anlegget
  • I nokon tilfeller ser vi etter varmegang ved termografering av sikringsskap, kursar og tekniske installasjonar, som blant anna varmtvannsberedar
  • Vi testar jordfeilbryterar og eventuell jordfeilvarsling
  • Vi foretar kontinuitetsmåling av jording på utvalgte kursar
  • Vi gjennomfører visuell kontroll og overflateinspeksjon for å avdekke defekter
  • Vi sjekkar inntak og hovedsikring
  • Vi kontrollerar elbillader om det finnes
  • Vi lager dokumentasjon på el-anlegget og sender den til deg, samtidig som vi legg den i ditt digitale servicehefte (som boligmappa.no)