Spar penger med smart strømsparing!

Solcelleanlegg hjelp deg å spare pengar, ved å produsere din eigen strøm.

Vil du vite meir om solenergi? Som eigar av eit solkraftverk produserar du din eigen, kortreiste strøm til eige bruk. Dette gjer du utan inngrep i naturen, då areala som nyttast allerede eigast eller disponerast av deg. Finn ut meir om solceller under.

Solcellekalkulator

Med et solcelleanlegg produserer du din egen strøm.

Det er godt for økonomien, og siden solkraft er en fornybar energikilde er det også bra for planeten vår. Derfor får du støtte fra Enova til montering av solcelleanlegg. Bruk kalkulatoren under for å beregne produksjonskapasiteten til solcelleanlegg av ulike størrelser. 

OBS! Produksjon og effekt er avhengig av en rekke faktorer, derfor gir kalkulatoren kun omtrentlige verdier. Kalkulatoren kan brukes for boliger, fritidsboliger og mindre næringsbygg.

Referansekundar

«Eg investerte i solcellepanel på grunn av interesse og nysgjerrigheit rundt dette med grøn energi og berekraft. Eg ønskte å redusere klimapåverknaden min og dra nytte av fornybar energi, og hadde allereie lese meg opp på solcellepanel og fornybar energi. Sidan taket på garasjen på dette tidspunktet skulle byttast ut, valde eg derfor å undersøke med ein lokal leverandør i Vestland Elektro og Rør AS. Dette fordi eg ønskte å ha ein lokal aktør og ein kontaktperson som eg kunne rådføre meg med og få innspel frå i høve til smarte løysingar.

Med mitt noverande solcelleoppsett kan eg generere omtrent 8 687 kilowattimar (kWh) per år. Dette svarar til ein betydeleg del av mitt energiforbruk, og eg har opplevd innsparingar på straumrekningane mine allereie, sjølv om anlegget vart montert like etter «høgsesongen».

Heile prosessen med installasjon og montering av solcellepanela var ein positiv oppleving. Montørane frå Vestland Elektro og Rør AS var raske, effektive og svært hjelpsame. Dei tok seg òg tid til å forklare prosessen undervegs og sørga for at alt var i god stand før dei reiste. I etterkant har eg òg blitt følgt opp og fått svar på dei spørsmåla eg har hatt rundt anlegget.

Informasjonsflyten frå Vestland Elektro og Rør AS med tips og råd var god. Dei ordna med alle søknader og gav informasjon om støtteordningar som var tilgjengeleg for solcelleanlegg. Som privatkunde måtte eg sjølv søkja om støtte gjennom Enova.

Solcellepanelet er enkelt å overvåke via ein app eller på datamaskin og gjev den informasjonen som er nødvendig i eit oversiktleg og ryddig oppsett.

Eg vil anbefale andre å vurdere å installere solcellepanel gjennom Vestland Elektro og Rør AS. Prosessen var smidig, og resultatet har vore imponerande, og eg føler meg godt ivaretatt som kunde.»

– Solcellepanel, Vieåsen, 2023