Har du eit hasteoppdrag?
Close
Firdavegen 16, 6800 FØRDE
Mandag - Fredag 08.00 - 16.00

Varme

Varme

Varme

Elektrisk oppvarming er den reinaste, enklaste og rimeligaste måten å varme opp bustaden eller hytta på.

Gulvvarme er den mest behagelige formen for oppvarming. Vi leverer varmegulv for alle løysingar, og med tidsriktige termostater oppnår ein komfort og fornuftige straumrekningar. Vi anbefaler installasjon av styringssystem for varme for maksimal komfort og lågast mogleg straumrekning. Med eit styresystem kan elektrikaren programmere alle rommma sånn at dei held den temperaturen som er ynskt til ei kvar tid. Ein kan også knyte varmeanlegget opp mot smarthusløysingar.

Med enkle grep som å installere elektroniske termostatar med nattsenkingsfunkjson kan ein redusere straumforbruket for ein rimeleg penge.

For hytter er det vanleg med ”ring hytta varm” installajon der du enkelt ringer opp hytta og skrur på varmen så det er varmt når du kjme fram.

Vi forhandler også Mitsubishi Electric sine luftvarmepumper. Ei varmepumpe aukar komforten betydeleg og senkar straumrekninga.

Ta kontakt med oss for råd og veiledning til valg av rett varmekilde og system for din bustad eller hytte.

Du kan også sjekke ut følgande linkar for idear og løysingar for oppvarming og enøk.