Close
Firdavegen 16, 6800 Førde

Varmepumper

Varmepumper

Varmepumper

KVA ER EI VARMEPUMPE, OG KORLEIS FUNGERAR DEN?

Naturen er full av energi. Ei varmepumpe gjer det mogleg å utnytte naturlig lagra energi ved å omsette denne til oppvarming av bustad og til oppvarming av vatn. Ein kan hente ut lagra energi frå fjellgrunn, jord, luft og sjøvatn. Dette er ei utømmeleg og miljøvennleg energikjelde. Vi har avtale med fleire leverandørar som leverar varmepumper og/eller systemer – NIBEOSO HotwaterToshibaVaillant, og Mitsubishi.

Les meir om varmepumper, varmeanlegg våre system her. 

KORLEIS ENERGI BLIR OMDANNA FRÅ LUFT:
  • Omdannar energi fra utelufta til varme i bustadens vannborne varmesystem (radiatorar eller golvvarme)
  • Kan produsere varmtvatn
  • Fulldekkande varmesystem
KORLEIS ENERGI BLIR OMDANNA FRÅ SJØ, JORD & FJELL:
  • Hentar energi frå fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerar i ein slange og overfører varme til bustadens vannborne varmesystem
  • Kan produsere varmtvatn
  • Er meir effektiv enn luft/vatn ved låge utetemperaturar
  • Fulldekkande varmesystem

 

Spør oss om pris, informasjon og befaring: