Lekkasje, eller tette rør?

Lekkasjar og tette avløp oppstår ofte gradvis og over tid.

Dette kan føre til vond lukt, muggsopp eller kostbare reparasjonar etter ein lekkasje. Her er nokon triks som hjelp deg å forhindre vannskader.

Å være nøye med reinhaldet og gode rutiner gjer at ein raskare oppdagar problem før dei kostar deg pengar.
Vi anbefaler sjekk av røyr og sluk ein gong i halvåret.

Tett sluk på badet?
Det samlar seg raskt hår og smuss i sluk og røyr, noko som gjer det vanskeleg for vatnet å renne fritt. Det er derfor veldig viktig å reinse sluket med jamne mellomrom.
Kor ofte avhenger av husstanden. Du merkar fort når det er på tide å reinse sluket, då vatnet begynner å renne saktare ut.

Tette røyr kan skape oversvømmelsar på badet, noko som kan føre til vannskadar, anten hos deg sjølv eller hos naboen i etasjen under.

Nyttige tips

Husk å rense vannlåsen 
Gjer det til ei rutine å reinse vannlåsen ein gang per halvår. Det er lurt å gjøre det med jamne mellomrom, for at det ikkje skal samle seg for mykje smuss og hår frå kvar gang. Ein mjuk børste kan gjere det lettere å fjerne smuss som har satt seg godt.

Vannlekkasje bad
Dersom du ynskjer å ligge i forkant av ein potensiell vannlekkasje på badet er det lurt å halde golvet rundt toalettet tørt slik at du enkelt oppdagar lekkasjar som skulle oppstå.

På vegghengte toalett er det ofte montert ein liten lekkasjekile nede på golvet, som ein kan følge med på.

Vatn som tappast frå badekaret bør renne rett i sluket og ikkje rundt på golvet under badekaret før det finn vegen ned i sluket.
Følg med når du tømmer karet ved å fjerne fronten på badekaret eller bruk inspeksjonsluka dersom du har et integrert kar.

Lekkasjestoppar
Ein lekkasjestopper kan ikkje hindre ein lekkasje i å oppstå, men den vil registrere lekkasje, og stoppe tilførselen av vatn og begrense skadeomfanget etter lekkasjar fra lause vassinstallasjonar. Om du har kjøleskåp med vasstilkobling, oppvaskmaskin, varmtvannsberedar eller liknande på golv utan sikring mot lekkasje kan du føle deg tryggare med ein lekkasjestoppar montert av ein røyrlegger.