Rehabilitere, eller bygge nytt?

Spør oss gjerne om råd og veiledning – vi kan hjelpe deg heile vegen.

Vi leverar installasjonar for privat, landbruk, industri, næring og offentleg verksemd, både nybygg og rehabiliteringsprosjekt. I tillegg er vi totalleverandør av bad og våtrom.

Vi utfører planlegging, prosjektering og montering av anlegg, og kan også tilby system for drift og vedlikehald av våre anlegg i etterkant.
Dette systemet tilfredstiller krav i Internkontrollforskriften.

Vi ser på våre tilsette som selskapets største og viktigaste ressurs, og jobbar difor aktivt med å skape eit godt og utviklande arbeidsmiljø for våre medarbeidarar.
Gjennom dette arbeidet håpar vi at du som kunde skal sitte igjen med ei positiv oppleving etter å ha hatt besøk av ein av våre fagarbeidarar.