Vannboren varme

Vi kan hjelpe deg!
Sjå også det store produktutvalget på VVS Eksperten. 

Naturen er full av energi. Ei varmepumpe gjer det mogleg å utnytte naturlig lagra energi ved å omsette denne til oppvarming av bustad og til oppvarming av vatn. Ein kan hente ut lagra energi frå fjellgrunn, jord, luft og sjøvatn. Dette er ei utømmeleg og miljøvennleg energikjelde. Vi har avtale med fleire leverandørar som leverar varmepumper og/eller systemer – NIBEOSO HotwaterToshibaVaillant, og Mitsubishi.

KORLEIS ENERGI BLIR OMDANNA FRÅ SJØ, JORD & FJELL:

  • Hentar energi frå fjell, jord eller sjø via en væske som sirkulerar i ein slange og overfører varme til bustadens vannborne varmesystem
  • Kan produsere varmtvatn
  • Er meir effektiv enn luft/vatn ved låge utetemperaturar
  • Fulldekkande varmesystem