Tilsynsrapport og kontroll

Har du hatt kontroll av det elektriske anlegget?
Har du også fått beskjed om utbedringar?
Vi kan hjelpe deg.

Send oss ein forespørsel om utbedringar frå tilsynsrapporten. 

Ein kan få kontroller av den elektriske sikkerheten i bustadar og hytter. Dette blir gjort på vegne av det offentlige tilsynsapparatet (det lokale elektrisitetstilsyn).

Eigar og brukar er ansvarlig for at det elektriske anlegg og apparater er i orden.

Som eigar av eit elektrisk anlegg vil du bli varslet i god tid, vanligvis pr. brev, om tidspunkt for kontroll. Noen ganger er det likevel nødvendig at vi kommer uanmeldt. Da skal vi være tydelige på hvem vi er, hva vi skal utføre, og vi vil selvfølgelig legitimere oss med ID-kort. 

Be om tilbod for utbedringar

Tilsynsrapport

Maximum file size: 67.11MB